Pel Kurdistan turc (XI). Diyarbakir, la capital

(versió catalana a continuació; versión castellana más abajo)

A 260 Km de Tatvan, sempre en baixada cap a les planes mesopotàmiques, es troba la capital del Kurdistan turc: Diyarbakir (Amed, en kurd). L’exèrcit turc s’ha encarregat amb el pas dels anys d’imprimir la seva propaganda amb descomunals pintades “Once Vatan”, una arenga en sintonia amb el ranci “todo por la patria” de la Benemèrita, visibles pels pujols de la regió. La temperatura torna a ser novament estiuenca: superem els 40 graus i l’ambient és molt sec.

Els kurds estan orgullosos de la seva “capital”, a la ribera del Tigris, bressol de la humanitat. La seva ubicació, en un encreuament de camins entre Síria, Pèrsia i Anatòlia, ha provocat que patís els estralls de successives invasions, per la qual cosa està completament fortificada. En menys d’una dècada, arran dels duríssims enfrontaments entre guerrilla i exèrcit, amb política governamental de destrucció de pobles inclosa,  la població de la ciutat es va multiplicar per cinc. L’ajuntament, de majoria kurda i conseqüentment amb nul suport d’Ankara, ha de fer malabarismes per tapar forats i dotar d’uns serveis mínims a una població d’un milió i mig d’habitants amb un pressupost equivalent al d’un ajuntament català del tamany d’Arenys de Mar.

A Diyarbakir és on percebem per primera vegada canvis en la disposició de la gent a dir les coses pel seu nom. Tot just passades les sinistres casernes militars el conductor del servis (autobús gratuït) que ens du al centre des de l’otogar ens fa asseure al seu costat i ens fa de cicerone en un anglès sorprenentment força correcte.

-Where are you from?

-We come from Catalonia.

-Catalan, good! You are not in Turkey, you are in Kurdistan. We do not speak Turkish. We do not say teşekkür ederim, we say spas. Repeat with me spas.

-Spas.

-We do not say merhaba, we say rojbas. Repeat...

-Rojbas.

Pel que intuïm, va explicant a la resta de l’autobús el que ens està dient i la gent es mostra contenta. Ara ja sabem com es diu gràcies i hola en kurd, cosa que a les guies s’esmenta molt de passada. Veritablement la situació de la llengua kurda no és tan bona com està fent creure el govern turc als països de la Unió Europea ja que estem constatant durant el viatge que el kurd escrit senzillament no existeix.

La sensació de ser els únics estrangers a la ciutat es torna a repetir i ens dirigim a l’oficina de turisme. Com que som catalans i ens interessem per la situació dels kurds ens acaben regalant la guia de la ciutat a tot color. Mesos abans havíem concertat una entrevista amb un regidor de l’ajuntament gràcies a un contacte del CIEMEN a Barcelona però finalment hem de cancel·lar la trobada ja que se’ns ha acudit aterrar a Diyarbakir... el dia de la independència de Turquia! Perillosos vols rasants d’avions militars sobre les cases es succeeixen durant tot el dia mentre banderes turques descomunals són penjades en els edificis oficials. Ara bé, no advertim el més mínim signe d’entusiasme de la població en cap moment. El que sí percebem molt directament són les pedrades que ens propinen els nens kurds mentre resseguim les imponents i sinistres muralles bizantines de basalt negre, les segones del planeta, amb 6 Km de perímetre i 82 torres, delimitades per sarcòfags sufís a l’aire lliure. No és el primer indret del Kurdistan on ens donen la benvinguda amb projectils casolans però s’ha d’entendre la reacció de la canalla en veure estrangers, que identifiquen com a turcs, la variant local de “l’home del sac”...

La ciutat intramurs està plena d’estrets i perdedors carrerons. Si s’està de sort encara serà possible de veure alguna nena amb el típic vestit multicolor kurd. La fortalesa (Içkale), en un extrem de la muralla, antiga caserna de l’exèrcit, està en procés de restauració. La ciutat, a banda de les cuidades muralles, es distingeix principalment per les seves mesquites, esglésies i caravanserrall. Entre les mesquites destaca la Ulu Cami seljúcida, amb elements bizantins i una disposició típicament omeia. Com a la resta de mesquites de la ciutat s’hi alternen bandes de pedra negra i blanca en els murs. El tens clima polític que viu el país no ha contaminat l’àmbit religiós ja que en aquest temple es reuneixen representants de diferents escoles de l’islam sunnita per pregar plegats. Com a curiositat cal esmentar la mesquita Kasım Padişah, que té un minaret en ple carrer sustentat per quatre foscos pilars d’uns dos metres d’alçada. En altres mesquites de la ciutat s’observen novament rajoles blaves típicament perses.

Testimoni del ric passat armeni, jacobita i caldeu de la regió són els nombrosos temples cristians presents a la ciutat. La majoria dels caldeus han acabat marxant per la recent pressió islamista. Com passa a la resta del Proper Orient, els cristians emigrats han prosperat i envien diners a casa per tal de restaurar les esglésies on encara hi ha culte. La senzilla Keldani Kilisesi, església caldea, utilitzada per una trentena de famílies de ritus siríac, en comunió amb l’església catòlica romana, n’és una prova. El guarda, que acostuma a prendre el te al costat del minaret de les quatre potes, obre la porta del temple a canvi d’una propina. La cuidada Meryem Ana Kilisesi, església de la Verge Maria, és on preguen els cristians ortodoxos siris, coneguts també amb el nom de jacobites. De credo monofisista, com armenis, coptes i etíops, donat que únicament accepten la naturalesa divina de Crist, són la comunitat cristiana més antiga que es coneix ja que Bizanci no els va poder perseguir en caure les seves terres en mans dels àrabs, que els van respectar. En un exemple d’ecumenisme forçat per les circumstàncies, el capellà jacobita també oficia les celebracions dels caldeus. Els armenis, dels quals ja no en queda rastre humà, es reunien a Surpağab Kilisesi. De l’ampli temple només resten les esveltes columnes ja que la teulada es va esfondrar fa molt de temps. La capella adossada, encara intacta, és el traster d’una família que viu a l’altra banda del carrer. Altres esglésies cristianes de la ciutat han tingut més sort i ara són oficina de correus o presó.

Dels caravanserralls de Diyarbakir s’ha de destacar el Deliller Han, del segle XVI, reconvertit en hotel de luxe. Durant les hores centrals del dia val la pena aturar-se en el seu frondós pati per prendre-hi un çai a l’esguard de la frescor de la font central. Des d’aquí és molt recomanable dirigir-se a la veïna porta de Mardin, al sud de la muralla, per gaudir de les excel·lents vistes cap al mosaic d’horts que s’estén al llarg del Tigris. En tornar es pot travessar el bulliciós mercat de formatges i iogurts i acabar la jornada amb un deliciós pa cuit en forn de llenya sota el braç.

 

 

(versión castellana)

A 260 Km de Tatvan, siempre en bajada hacia las llanuras mesopotámicas, se encuentra la capital del Kurdistán turco: Diyarbakir (Amed, en kurdo). El ejército turco se ha encargado con el paso de los años de imprimir su propaganda con descomunales pintadas “Once Vatan”, una arenga en sintonía con el rancio “todo por la patria” de la Benemérita, visibles por las colinas de la región. La temperatura vuelve a ser nuevamente veraniega: superamos los 40 grados y el ambiente es muy seco.

Los kurdos están orgullosos de su “capital”, a orillas del Tigris, cuna de la humanidad. Su ubicación, en un cruce de caminos entre Siria, Persia y Anatolia, ha provocado que sufriera los estragos de sucesivas invasiones, por lo cual está completamente fortificada. En menos de una década, a raíz de los durísimos enfrentamientos entre guerrilla y ejército, con política gubernamental de destrucción de pueblos incluida, la población de la ciudad se multiplicó por cinco. El ayuntamiento, de mayoría kurda y consecuentemente con nulo apoyo de Ankara, tiene que hacer malabarismos para poner parches y dotar de unos servicios mínimos a una población de un millón y medio de habitantes con un presupuesto equivalente al de un ayuntamiento catalán del tamaño de Arenys de Mar.

En Diyarbakir es donde percibimos por primera vez cambios en la disposición de la gente a decir las cosas por su nombre. Tras pasar las siniestras casernas militares el conductor del servis (autobús gratuito) que nos lleva al centro desde la otogar nos sienta a su lado y nos hace de cicerone en un inglés sorprendentemente correcto.

-Where are you from?

-We come from Catalonia.

-Catalan, good! You are not in Turkey, you are in Kurdistan. We do not speak Turkish. We do not say teşekkür ederim, we say spas. Repeat with me spas.

-Spas.

-We do not say merhaba, we say rojbas. Repeat...

-Rojbas.

Por lo que intuimos, va explicando al resto del autobús lo que nos está diciendo y la gente se muestra contenta. Ahora ya sabemos cómo se dice gracias y hola en kurdo, cosa que en las guías se apunta muy de pasada. Verdaderamente la situación de la lengua kurda no es tan buena como está haciendo creer el gobierno turco a los países de la Unión Europea ya que estamos constatando durante el viaje que el kurdo escrito sencillamente no existe.

La sensación de ser los únicos extranjeros en la ciudad se vuelve a repetir y nos dirigimos a la oficina de turismo. Como somos catalanes y nos interesamos por la situación de los kurdos nos acaban regalando la guía de la ciudad a todo color. Meses antes habíamos concertado una entrevista con un concejal del ayuntamiento gracias a un contacto del CIEMEN en Barcelona pero finalmente hemos de cancelar el encuentro ya que se nos ha ocurrido aterrizar en Diyarbakir... ¡el día de la independencia de Turquía! Peligrosos vuelos rasantes de aviones militares sobre las casas se suceden durante todo el día mientras banderas turcas descomunales son colgadas en los edificios oficiales. Ahora bien, no advertimos el más mínimo signo de entusiasmo de la población en ningún momento. Lo que sí percibimos muy directamente son las pedradas que nos propinan los niños kurdos mientras reseguimos las imponentes y siniestras murallas bizantinas de basalto negro, las segundas del planeta, con 6 Km de perímetro y 82 torres, delimitadas por sarcófagos sufíes al aire libre. No es el primer lugar del Kurdistán donde nos dan la bienvenida con proyectiles caseros pero se ha de entender la reacción de los críos al ver extranjeros, que identifican como turcos, la variante local del “hombre del saco”...

La ciudad intramuros está llena de estrechos y perdedores callejones. Si se está de suerte todavía será posible toparse con alguna niña con el típico vestido multicolor kurdo. La fortaleza (Içkale), en un extremo de la muralla, antigua caserna del ejército, está en proceso de restauración. La ciudad, a parte de las cuidadas murallas, se distingue principalmente por sus mezquitas, iglesias y caravasares. Entre las mezquitas destaca la Ulu Cami selyúcida, con elementos bizantinos y una disposición típicamente omeya. Como el resto de mezquitas de la ciudad se alternan franjas de piedra negra y blanca en los muros. El tenso clima político que vive el país no ha contaminado el ámbito religioso ya que en este templo se reúnen representantes de diferentes escuelas del islam sunnita para orar juntos. Como curiosidad se puede apuntar la mezquita Kasım Padişah, que tiene un minarete en plena calle sustentado por cuatro oscuros pilares de unos dos metros de altura. En otras mezquitas de la ciudad se observan nuevamente baldosas azules típicamente persas.

Testimonio del rico pasado armenio, jacobita y caldeo de la región son los numerosos templos cristianos presentes en la ciudad. La mayoría de los caldeos han acabado marchando por la reciente presión islamista. Como pasa en el resto del Próximo Oriente, los cristianos emigrados han prosperado y envían dinero a casa para restaurar las iglesias donde aún hay culto. La sencilla Keldani Kilisesi, iglesia caldea, utilizada por una treintena de familias de rito siríaco, en comunión con la iglesia católica romana, es una prueba de ello. El guarda, que acostumbra a tomar el té al lado del minarete de los cuatro pilares, abre la puerta del templo a cambio de una propina. La cuidada Meryem Ana Kilisesi, iglesia de la Virgen María, es donde rezan los cristianos ortodoxos sirios, conocidos también con el nombre de jacobitas. De credo monofisista, como armenios, coptos y etíopes, dado que únicamente aceptan la naturaleza divina de Cristo, son la comunidad cristiana más antigua que se conoce ya que Bizancio no los pudo perseguir al caer sus tierras en manos de los árabes, que los respetaron. En un ejemplo de ecumenismo forzado por las circunstancias, el sacerdote jacobita también oficia las celebraciones de los caldeos. Los armenios, de los cuales ya no queda rastro humano, se reunían en Surpağab Kilisesi. Del amplio templo tan sólo quedan las esbeltas columnas ya que el tejado se derrumbó hace mucho tiempo. La capilla adosada, todavía intacta, es el trastero de una familia que vive al otro lado de la calle. Otras iglesias cristianas de la ciudad han tenido más suerte y ahora son oficina de correos o prisión.

De los caravasares de Diyarbakir se ha de destacar el Deliller Han, del siglo XVI, reconvertido en hotel de lujo. Durante las horas centrales del día vale la pena detenerse en su frondoso patio para tomar un çai junto a la refrescante fuente central. Desde aquí es muy recomendable dirigirse a la vecina puerta de Mardin, al sur de la muralla, para disfrutar de las excelentes vistas hacia el mosaico de huertos que se extiende a lo largo del Tigris. Al volver se puede atravesar el bullicioso mercado de quesos y yogures y acabar la jornada con un delicioso pan cocido en horno de leña bajo el brazo.

Imagen de iDies

Comentarios

Enviar un comentario nuevo

El contenido de este campo se mantiene como privado.
CAPTCHA
La siguiente pregunta es para prevenir el spam automático en los envíos.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.